Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SMCA-2013-0824-S "Tegyünk ifjúságunk jövőjéért" beszámoló

A pályázat célkitűzéseinek elérését megkönnyítették a helyi kapcsolatok. A helyi Önkormányzatok  és az intézmények   támogatása nagyban segítette a jól sikerült programjainkat. Fiatalok segítségével meg tudtak valósulni, azok a helyi igényeket szem előtt tartó közösségi  programok , amelyeken a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok folyamatosan részt tudtak  venni. A hátrányos helyzetű  fiatalok, önkéntes szerepet vállaltak . A tervezett programok a célcsoport személyes bevonásával kerültek megvalósításra az esélyegyenlőség megteremtése mellet.

A projekt tematikája a társadalmi és közösségi életszemlélet javítása volt. Programunk alapvető célja  volt a fiatalok szociális helyzetének javítása, amely során olyan képességek és készségek birtokába jutottak, amely a későbbiekben segítik őket életük számtalan területén a helyes döntések meghozatalában, illetve az önmaguk megismerésében.

A meglévő közösségi teret a fiatalokkal közösen kifestettük korszerűvé, fiatalossá tettük. A fiatalok az általuk készített lepkékkel kidíszítették a falakat. Nagy lelkesedéssel vettek részt a tervezésben és a megvalósításban is. A folyamatos nyitva tartással biztosítottunk egy közösségi teret, ahol szolgáltatásainkat igénybe tudták venni. A környezetünkben élő szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok, fogyatékosak, szervetek számára is könnyen megközelíthető.

Aktuális programjainkról, szolgáltatásainkról információt nyújtunk számukra Egyesületünk honlapján, közösségi oldalán folyamatosan elérhetőek aktuális programjaink, elérhetőségeink.  Célunk volt a már meglévő civil szervezetekkel és Önkormányzatokkal kapcsolatainkat erősíteni és fenntartani a mai nehéz helyzetben.

Az Iskolák nagyon nyitottak voltak, fontosnak tartották az általunk nyújtott szolgáltatásokat és megkerestek, hogy az Iskola által szervezett programokon is részt vegyünk.

A tanácsadások és foglalkozások alkalmával a fiatalok olyan készségek birtokába jutottak, melyre az iskolában nincs lehetőség, de egyesek az otthoni környezetben sem tanulhatják meg ezeket a készségeket. A Szociális készségfejlesztések során a fiatalok szívesen ismerkedtek, beszélgettek és osztották meg tapasztalataikat egymással és a szakemberrel.

Az e- tanácsadások alkalmával többen fordultak segítségért önéletrajzuk megírásában tanácsadónkhoz. Vannak, akik a számítógépes alap programok, mind pl. a Microsoft Office használatában kértek segítséget, ezzel is bővítve tudásukat. Tanácsadást kértek az ügyfélkapus regisztrációval és annak használatával kapcsolatban, stb.

Művészeti foglalkozások alkalmával a fiatalok megismerkedhettek a művészet tudományával, mint például a vonalvezetés, színezés, hajtogatás, anyagok össze tételével felhasználási lehetőségeivel stb. Foglalkozások alkalmával a falra egy fát festettek a fiatalok, melyre kiragasztottunk a programokon készült képekből néhányat.  A jeles ünnepek előtt, az adott témához kapcsolódóan készítették el alkotásaikat.

Főzőklubok alkalmával a fiatalok elsajátították a sütés-főzés tudományát. Szívesen vettek részt és találtak ki új ötleteket a következő alkalomra. A főzések alkalmával egymás között kiosztották a feladatokat. A receptekben leírtakon felül saját ötleteiket adták hozzá egy-egy étel elkészítéséhez. Az elkészült finomságokat közösen fogyasztották el. Recepteket gyűjtöttek, melyekből több elkészítésre került.

A faragó klubok során a fiatalok készítették el  a házszámtáblákat és kikapcsolódva ismerkedtek, beszélgettek egymással. A faragás technikáját dvd oktató film levetítésével ismerhették meg.  A faragás művészetét megismertettük nem csak az ifjúsági közösségi térben, hanem  a Bátonyterenyei Tanodába járó hátrányos helyzetű fiatalokkal is, akik szívesen vettek részt a foglalkozásokon.  Felnőttek is bekapcsolódtak a faragásba. Dancsó János a Genius Loci díjjal kitüntetett maconkai asztalosmester adta át tudását a fiataloknak.

Kerékpár KRESZ napot 6 alkalommal bonyolítottunk le a Bátonyterenyei Rendőrökkel együttműködve. Bátonyterenye mindkét településrészén (Nagybátonyban és Kisterenyén), Dorogházán, Mátranovákon, Mátraterenyén és Szuhán. Mindegyik helyszínen már vártak a fiatalok, szívesen mérettették meg magukat a KRESZ totón és a tanpályán is. Minden résztevő jutalomban részesült. A programok során ellátást biztosítottunk a részt vevők számára. Ezáltal a program által megismerkedtek a KRESZ szabályaival, a kerékpározás veszélyeivel, a biztonságos közlekedéssel.

Az egészségnap alkalmával a fiatalok a főzőklub keretein belül elkészített bio ételekkel kínálták meg a részt vevőket. A érdeklődők közül mindenki megmérette a vérnyomását és a vércukorszintjét a Vöröskereszt munkatársaival. Paleo diétás előadást tartott Pántya Anita paleontológus.

A munkanélküliség az alacsony jövedelmek, segélyek nagymértékben meghatározzák a környezetünkben élő gyermekek, családok lehetőségeit. Augusztusban Kecskemétre utaztunk 5 napos fejlesztő táborba, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek a közös programok során meglátogatták a kecskeméti Kerámia stúdiót és a Cifra palotát. A táborban elsajátították a menedéképítés, tűzrakás tudományát. Megismerkedtek különféle állatokkal, erdei élővilággal, vadlesen voltak. Kisebb csoportokra bontva végezték a feladatokat. Szociális fejlesztésben, kézműves foglalkozásban, és közösségfejlesztő játékos feladatokban vettek részt. A tábort követően pozitív visszajelzéseket kaptunk minden résztvevőtől, és szüleiktől is. Barátságok alakultak ki, azóta is napi szinten tartják a kapcsolatot egymással.

Júniusban Krakkó pusztára és Októberben Szentkútra kerékpár túrát szerveztünk, melyen a fiatalokkal együtt a közösségi tértől indulva láthatósági mellényben és kötelezően felszerelt kerékpárokkal közlekedtünk. A túrák során szabadtéri játékokkal készültünk a fiatalok számára, valamint nyársalással és üdítővel kedveskedtünk részükre.

Láthatatlan Munka Napja rendezvényt tartottunk, melyen Nagy István festőművész képei és a művészeti foglalkozáson készített alkotások kiállításra kerültek. A rendezvényen részt vettek a fiatalok, szüleik, nagyszüleik, testvéreik. A résztvevőket megvendégeltük.

A meghirdetett „Tiszta udvar, rendes ház” akció a 10 legszebbnek tartott kert tulajdonosa között az önkénteseinkkel közösen kerültek átadásra a faragó klubban elkészített házszámtáblák, valamint a főzőklubban a fiatalok által készített mézeskalácsok.

12 db színházbérletet vásároltunk, melyek 4 alkalomra szóltak. 2014.10.21-én a Pesti srácok, 2014.11.20-án a Liliomfi, 2015.01.28-án a Palóc Madonnák és 2015.02.18-án Kassa, a szerelem városa című előadást tekintették meg.  A fiatalok szívesen vettek részt az előadásokon.

A síelés, szánkózás az időjárás kiszámíthatatlansága és a hó hiánya miatt sajnos elmaradt. A fiatalokkal beterveztük, hogy a következő télen, amennyiben az időjárás is engedi megtartjuk az elmaradt programot.

A projekt során közösségek alakultak ki a fiatalok között. Jobban megismerték egymást, és környezetüket, kapcsolatuk folyamatossá vált egymással, több alkalommal éltek a szolgáltatások által nyújtott lehetőségekkel. Olyan tudás és értékek birtokába jutottak, amely hasznos és pozitív elemként jelennek meg életük során.

A projekt indulása óta a fiatalok többször kimozdulnak otthonról a számítógép elől, bejönnek a közösségi térbe. Elkezdtek közösségi életet élni. Sok fiatal szülője nem tudja megfizetni a gyermeke szükségleteinek kielégítésére irányuló szolgáltatásokat. Olyan ingyenes szolgáltatásokat biztosítottunk számukra, mellyel a fiatal tanul és ezt a tudást az élete során fel tudja használni.

Lehetővé tettük, hogy a fiatalok személyes kapcsolataikat a foglalkozások gazdagítsák és elősegítsék oly módon, hogy mások érdekét ne sértse program során, ahol kellemesen, együtt, közösen eltölthették a délutánt. Szociális kapcsolataikban eredményessé váltak a fiatalok. A programjaink által növekedett Önkénteseink száma. A helyi ifjúsági közösségek megerősödtek, az ifjúsági közélet felélénkült.